NEN 1838

Deze norm handelt in hoofdzaak over de toepassing van elektrische noodverlichting armaturen. Daarnaast wordt er gesproken over de elektrisch aangeschenen vluchtwegmarkeringen. Toch willen wij niet aan deze norm voorbij gaan. Veelal beroepen voorstanders van de toepassing van elektrische vluchtwegarmaturen zich op deze normen om alle vluchtwegsignalisatie in elektrisch aangeschenen vluchtwegarmaturen uit te voeren. Echter binnen de wet- en regelgeving c.q. normen bestaat er nergens deze verplichting. Er is sprake van voldoende ruimte om bij vluchtroutes binnen gebouwen te werken met fotoluminescente of langnaschijnende markeringen. Als er binnen een gebouw voldoende licht (dag of kunst) aanwezig is, kunnen deze laatstgenoemde materialen goed toegepast worden zonder dat hiermee de veiligheid in geding is. Op grond van artikel 8.11. lid 3 Arboregeling kunnen deze materialen toegestaan worden.

Deze norm zou gemakkelijk aanleiding kunnen geven om noodverlichtingsystemen te verwarren met vluchtwegmarkeringssystemen. Het kunnen beschikken over noodverlichting kan bij sommige gebouwen met een bepaalde bezettingsgraad een verplichting zijn (bouwbesluit 2003 afdeling 2.8 Verlichting). Hier is nog weer een onderscheidt te maken tussen bestaande gebouwen en nieuwbouw. Het wel of niet kunnen beschikken over een noodverlichtingsysteem is daarnaast afhankelijk van de gebruiksfunctie van het gebouw. Vaak is er (afhankelijk van de gebruiksfunctie en de bezettingsgraad) voor kleinere gebouwen geen noodverlichting verplicht.