NEN-ISO 3864

De NEN-ISO 3864 is een Engelstalige norm welke bestaat uit:
⎯ Deel 1: Ontwerpbeginselen voor veiligheidstekens in werkplaatsen en openbare ruimten
⎯ Deel 2: Ontwerpbeginselen voor veiligheidslabels op producten
⎯ Deel 3: Ontwerpprincipes voor grafische symbolen voor gebruik in veiligheidstekens
⎯ Deel 4: Kleur- en lichttechnische eigenschappen van de veiligheidssignalering materialen

Deel 1 beschrijft de ontwerpbeginselen voor veiligheidssymbolen en -markering:
– de vorm, het doel en de kleuren,
– afmetingen, verhoudingen en maatvoering,
– de layout van combinaties,
– de toepassing van veiligheidsmarkering,
– rekenvoorbeelden voor het bepalen van de afmetingen van symbolen onder een kijkhoek.

Deze ontwerpbeginselen zijn de basis voor de Nederlandse veiligheidssymbolen in bijvoorbeeld de NEN 3011 en de internationale norm NEN-EN-ISO 7010.
Alle nieuw te ontwerpen symbolen dienen te voldoen aan deze ontwerpprincipes.

Een, nog niet verwerkte, maar wel al in de NEN-EN-ISO 7010 toegepaste aanvulling is het gebruik van determinanten in veiligheidssymbolen.
Determinanten Internationaal is door middel van testen aangetoond dat symbolen met een determinant een hogere herkenningswaarde hebben.